Ebdilbaqî Elî

Ji kevin ve Jin dikeve bin bandora gotara kȋnȇ de ، jiber çanda civaka nȇratȋ.

bandora neyȇnȋ (nȇgetȋv) ya gotara kȋnȇ li civakȇ bi giştȋ û li jinȇ bi taybetȋ ne ya derûnȋ bi tenȇ ye ,belȇ bandorên wê yên civakî wêranker hene, ta digihe ȇşa canȋ û kuştinȇ jȋ

hȇz û karȋna jinȇ ya xurt û dijwar li ser kar ji bal çavdȇr û yasayȇn civakȋ ve tȇ vemirandin û pûçkirin

Di qeyran û nakokiyan de dengȇ gotara kȋnȇ li dijȋ jinȇ bilindtir dibe

çendȋn pend ,metelok ,û serpȇhatȋ ji bav û kalan hatine veguhestin weke gotara kȋnȇ li dijȋ jinȇ bi kar hatine

Car caran Jin bixwe dibe sedema gotara kȋnȇ lidijȋ jinȇ

 sedema sereke ya belavbûn û cihgirtina kȋn û zikreşiyȇ di civakȇ de nezanȋ û netȇgihiştine

Ev rapor hatiye belavkirin bi hevkarî di navbera Toreya Rojnamevanên Kurd ( SKJN) û Toreya ASO ya Nûçeyan di programa hevkariyê ya di çarçoveya projeya “Ragihandin me kom dike” de, derbarê “xurtkirina rola Ragihandinê li dijî balkêşkirin û axaftinên nehezkirinê ji bo civakeke hevgirtî”

By admin-z